Všichni chtějí do O2

Naše aktuálně nejoblíbenější telco firma spustila v posledních dnech nový kariérní web. A my měli tu čest podílet se na jeho UX. Come mai ti sei sentito male?

Protože jsme měli možnost ho udělat z našeho pohledu správně.

Vyšlo v červenci 2016 na activ.cz .

K tomu, abyste pochopili, co v našem pojetí znamená „dělat UX správně“, byste měli znát naši filozofii.

Nesnažíme se být agenturou, která vyřeší jednorázové zadání. Chceme budovat trvalejší digitální hodnoty . Klientům chceme kromě výstupu dodat kvalitní strategii postavenou na analýze uživatelů un dat online. Každý náš návrh je podložen čís ne ne dojmy.

Při práci považujeme za nejdůležitější pochopit vlastního zákazníka (a jeho byznys) a poskytnout mu zážitek. Klient di měl pocítit, že díky nám roste.

K tomu, abychom se k zážitku dopracovali, máme zažitý postup tvoby projektů online, který považujeme za správný . Díky projektu ChcidoO2.cz jsme měli možnost tento postup bezezbytku aplikovat. A dieci bychom chtěli blíže představit na tomto konkrétním projektu.

UX Design procede con il podio Etnetera Activate

Výzkum v našem pojetí není nic menšího, než pochopení našich zákazníků (v tomto případě O2) a zákazníků našich zákazníků (potenciální uchazeči o práci).

Než se vůbec pustíme do dolování dat, chceme vždy vědět, co to ten náš klient vlastně chce a proč. Divili byste se, Kolik nám odpovědi na tyto dotazy později ušetří strastí a trápení. Posuďte sami, jak di se vám pracovalo s tímto zadáním:

Prvotní zadání

“Máme to kompletně překopat, aby to bylo víc lidské, víc aktuální a cool … prostě, abych chtěl po navštívení této stránky do O2 každý: D”

… a jak s tímto:

Společně definované zadání

 • Web musí umět komunikovat různě pro specifické segmenty potenciálních zaměstnanců (pracovník call centra chce něco jiného než IT vývojář).
 • Potřebujeme vědět, kdo zastupuje dané segmenty a jak k nim komunikovat.
 • Potřebujeme, aby kolegové contro O2 pochopili přínos a účel uživatelského výzkumu v praxi.
 • Potřebujeme vyladit konverzní schopnosti webu (konverze = poslaný kontakt a CV). Toto souvisí s pohodlným vyhledáním poptávky, jejich filtraci a odpovědním formulářem.
 • Potřebujeme umět vyhodnocovat nasbíraná dati online e web dlouhodobě rozvíjet.

Come mai O2 pomoct zlanařit a proč di oni měli chtít do O2? Odpověď na tyto otázky jsme hledali u leaderů jednotlivých částí O2. U současných zaměstnanců O2 jsme se vyptali na jejich motivaci k nástupu a na současné stimly.

Vzhledem k tomu, že O2 a stovky jejich zaměstnanců jsou rozesety po celé ČR, hledali jsme efektivní způsob, jak se dostat k informacím. Nakonec jsme se rozhodli realizovat kromě hloubkových rozhovorů i dotazníkový výzkum.

Zpracovali jsme dotazníky pro tyto segmenty:

 1. Iteleditelé útvarů O2 – získali jsme informace o samotné práci, náborovém procesu a hlavně důvodech, PROČ di měl jít člověk pracovat k nim.
 2. Současní zaměstnanci O2 – abychom zjistili, proč se rozhodli jít pracovat do O2 a čeho si na práci nejvíce váží.

Dotazníky jsme zpracovali kvalitativně (podklady pro obsah) i kvantitativně (vyhodnocení důležitosti jednotlivých motivací). Díky nasbíraným datům jsme získali cenné podklady. Např. ujasnění, že „stravenky a práce v dynamickém kolektivu“ opravdu nejsou nejdůležitější benefici 🙂

Důležitost firemních benefitů (náhodně vybraný vzorek dat).

Kromě výše uvedeného jsme realizovali analýzu konkurenčních (světových) řešení, prošli si data o chování uživatelů na webu a udělali audit současného obsahu. Toto u každého projektu považujeme za naprosté minimo.

UX strategie je pro nás hlavně bližší popis uživatele, jeho potřeb a způsoby, jak vyřešit aktuální specifický „problém“.

 • Vytvořili jsme persony – typické zástupce pro každý podstatný zákaznický segment. Nakonec jsme zhotovili 5 person, které odpovídají jedné z navigací webu (podle útvaru v O2)
 • Stanovili jsem měřitelné cíle , abychom po redesignu zjistili, jak se (ne) povedl.
 • V rámci strategie jsme definovali koncept ve formě informační architektury webu s definicí základního obsahu . Na základě poznání cílové skupiny a potřeb O2 jsme se rozhodli navrhnout specializované landing pages pro definované persony O2. Každá persona má tedy svou vlastní landing page, která reflektuje specifické informace. Nebo-li do obchodníka „hustíme“ něco jiného než do vývojáře.
 • Součástí strategie je i plán, co bude a co nebude v první verzi webu. Např. specializované stránky s představením projektů jsme si nechali pro další fázi, jelikož di tvorba obsahu zabrala více času.

Koncept webu ve formě informační architektury. Vyjadřuje orientační obsah všech typových stránek a přechody mezi nimi (mapa webu).

Ještě před samotným skicováním jsme měli hotový obsah webu . Zaměřili è anche disponibile, jak obsah co nejlépe prezentovat online. Nikoli na to, jak udělat návrh a do něj “nacpat” obsah. Toto považujeme za základní chybu při návrhu webů.

Obecně je v projektu výhra, když obsah s UX týmem tvoří přímo insider. My jsme konkrétně v tomto projektu vytvořili hrubý obsah na základněilevatních podkladů a možnosti copywritera pohybovat se volně po O2 a vyslýchat kompetentní zaměstnance. Dodaný obsah si potom zodpovědní lidé „učesali“ a doplnili.

I díky podkladům z pozdějšího uživatelského testování jsme se rozhodli omezit textový obsah na a komunikovat prostřednictvím videa. Zjistili jsme, že potenciální uchazeč O2 si na obecné „bláboly“ moc nepotrpí. Nicméně bylo důležité sdělit hlavní hodnoty práce v O2, které později cílová skupina považovala za přínosné.

Ve chvíli, kdy máme jasně definovanou informační architekturu a obsah, začínáme tvořit samotný vizuální návrh webu. Začínáme skicováním, pokračujeme s wireframes až po grafiku a návrh interakčního designu ve formě klikacího prototypu. Mezivýstupy iterujeme v UX týmu as klientem.

Ještě předtím, než vývojář bouchnul do klávesnice, jsme otestovali návrh na cílové skupině . Toto di se bez debat mělo dělat vždy . Ještě se nám nestalo, abychom na uživatelském testování neobjevili něco zásadního, ačkoli vždy postupujeme podle aktuálních best practice.

Na testování byli přítomni všichni zainteresovaní na projektu z řad O2 i Etnetera Activate . Byla to zábava – ověřili jsme hypotézy, prodiskutovali jsme dosud otevřené body a shodli se na řešení. Každý přispěl svým dílem – HR, obsahoví specialista, zástupci online týmu O2 a my. Koneckonců i zástupci cílové skupiny 😉 Kromě přínosu pro projekt se nám snad podařilo podpořit procesy contro O2, aby se uživatelské testování stalo nedílnou součástí digitálních aktivit.

Uživatelské testování s klientem. Pohodová atmosféra a konstruktivní diskuze = co víc si přát?

Při vývoji jsme byli k ruce. Dodali jsme zadání pro implementaci měřících kódů a výsledek otestovali – jak funkčně, tak interakčně. Toto ladění bývá většinou nejdražší a nejotravnější část celého projektu . A taky se s ním v budgetu často bohužel moc nepočítá. Vomto případě, kdy se sešel kvalitní implementátor se schopným interním tahounem projektu, to na nattěstí nebylo.

Qual è la ragione per cui UX strategie definovali měřitelné cíle? Tak nezapomeňte, že je třeba definovat nejlépe takové, jejichž vyhodnocování je v technických možnostech vybraného měřících nástroje av kapacitních možnostech lidí zodpovědých. Za klíčové považujeme mít k dispozici rychlý a jednoduchý přístup k rilevantiním datům . Flexibilita a akceschopnost při následných změnách dělí projekty na ty úspěšné a ty neúspěšné.

Už během návrhu vzniklo mnoho nápadů na obsah a funkce, které nebyly v první fázi implementovány. My se ale držíme kréda spustit raději minimální produkt a dále se rozhodovat podle dat. Namísto stavění dokonalého raketoplánu, který možná nikdy neodstartuje …

Inovační kruh aneb Inovate o die.

Teď jsme totálně nadržení na data . Chceme vědět, jak web plní předem definované cíle. Na základě toho budeme projekt s O2 dlouhodobě rozvíjet. Fixneme to tam, kde jsme se spletli a neudělali dobře. Budeme inovovat to, co funguje. Vždyť už samotný návrh jsme připravovali na to, že se bude web zlepšovat 😉

Michal & Tým.


Originariamente pubblicato su activ.cz .